chén ngọc

Cập nhập tin tức chén ngọc

TƯ Đoàn thông tin về quà tặng chén ngọc vẽ vàng

Theo Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, không có chuyện quà tặng cho đại biểu đại hội TƯ Đoàn toàn quốc là chiếc chén ngọc vẽ vàng.

Chén ngọc vẽ vàng tặng Đại hội Đoàn toàn quốc

Một chén ngọc vẽ vàng dành tặng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 11 là tác phẩm nghệ thuật, hàm chứa những thông điệp ý nghĩa.