chỉ số chuẩn bị cho tương lai

Cập nhập tin tức chỉ số chuẩn bị cho tương lai

New Zealand đã làm gì để đứng đầu bảng về chỉ số chuẩn bị cho tương lai?

Theo bảng xếp hạng Chỉ số Giáo dục Chuẩn Bị Cho Tương Lai (Educating for Future Index) năm 2017, New Zealand là quốc gia giành vị trí đầu bảng. 

Việt Nam xếp vị trí 28/35 về chỉ số giáo dục "chuẩn bị cho tương lai"

Việt Nam xếp vị trí 28/35 trong bảng xếp hạng Chỉ số chuẩn bị cho tương lai.