chia sẻ ảnh

Cập nhập tin tức chia sẻ ảnh

Con được yêu cầu xóa ảnh riêng tư do bố mẹ đưa lên mạng ở Hàn Quốc

Theo dự luật mới, con cái có thể yêu cầu xóa những hình ảnh, video và thông tin do bố mẹ đăng lên mạng mà chưa có sự đồng ý của mình.