Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019, Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT rà soát, chấn chỉnh công tác đào tạo đại học văn bằng 2, không để xảy ra tiêu cực.

Giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng cơ chế đặt hàng đào tạo giáo viên, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

{keywords}
Trường ĐH Đông Đô dù không được đào tạo văn bằng 2 vẫn tuyển sinh và cấp bằng cho hàng trăm sinh viên

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT tăng cường công tác quản lý thu, có biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học.

Thực hiện bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh trường học. Chú trọng xây dựng văn hóa học đường, trang bị kỹ năng sống cho học sinh.

Thực hiện đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương.

Đồng thời, yêu cầu Bộ GD-ĐT thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục đào tạo cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách.

Lê Huyền

Ai "bật đèn xanh" cho Trường ĐH Đông Đô vi phạm đào tạo văn bằng 2?

Ai "bật đèn xanh" cho Trường ĐH Đông Đô vi phạm đào tạo văn bằng 2?

 - Trong nhiều năm liên tục, Bộ GD-ĐT vẫn xác định chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2 cho Trường ĐH Đông Đô.