chủ quán net làm thơ tặng game thủ

Cập nhập tin tức chủ quán net làm thơ tặng game thủ

Chủ quán net làm cả thơ kêu gọi game thủ có ý thức giữ gìn vệ sinh

Một chủ quán net đã đặc biệt viết hẳn một bài thơ nhằm nhắc nhở khách hàng của mình phải biết giữ gìn vệ sinh chung sau khi đi vào WC.