chùa Lá

Cập nhập tin tức chùa Lá

Quá tải bệnh nhân ở 'ngôi chùa giúp nhiều người thoát án tử'

"Tám Nghĩa ơi, lên chùa phụ đi. Ngày nào cũng trên trăm người xin chữa bệnh hốt thuốc". Câu tin nhắn trên điện thoại vừa mộc mạc vừa chân thành đã làm cho chúng tôi vô cùng phấn khởi.