chứng nhận độc thân

Cập nhập tin tức chứng nhận độc thân

Đổi hộ khẩu 4 lần, bối rối xin chứng nhận độc thân

Tôi chuyển hộ khẩu đến 4 lần, gặp khó khăn trong quá trình xin chứng nhận độc thân do không còn giữ hộ khẩu nơi cư trú cũ.

Bị làm khó khi xin xác nhận tình trạng hôn nhân ở phường?

Tôi muốn đăng ký kết hôn và đã ra phường hỏi thủ tục để xin giấy xác nhận tình trạng độc thân nhưng tôi bị làm khó.