CMC Ciber

Cập nhập tin tức CMC Ciber

CMC Ciber đổi tên thành CMC Consulting

Ngày 31/3/2022, Công ty Cổ phần Liên doanh Ciber-CMC, thành viên Tập đoàn Công nghệ CMC đổi tên thành Công ty Cổ phần CMC Consulting, định hướng thành doanh nghiệp hàng đầu cung cấp dịch vụ Tư vấn giải pháp Quản trị doanh nghiệp và Chuyển đổi số.