cơ sở dữ liệu trên Cloud

Cập nhập tin tức cơ sở dữ liệu trên Cloud

6 lý do sử dụng Quest Toad for Oracle cho cơ sở dữ liệu trên Cloud

Ngày nay, một số Quản trị viên cơ sở dữ liệu (Database Administrator - DBA) đang băn khoăn rằng liệu họ có tiếp tục sử dụng Toad for Oracle DBA với cơ sở dữ liệu trên Cloud hay không, đặc biệt là DBaaS.