{keywords}
Hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia được đưa vào vận hành từ tháng 3/2020 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, 11 bộ chưa hoàn thành tích hợp, sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia gồm có: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Quốc phòng; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Công Thương; Bộ Y tế.

Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Tháp, Gia Lai, Hậu Giang, Kiên Giang, Nam Định, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ninh, Sơn La và Vĩnh Long là 18 địa phương chưa hoàn thành tích hợp, sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia.

Văn phòng Chính phủ đã đề nghị 29 bộ, ngành, địa phương nêu trên tập trung thực hiện kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công trực tuyến, hoàn thành trước ngày 30/9/2020.

Bộ Y tế được đề nghị chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức triển khai thí điểm thanh toán trực tuyến viện phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại một số bệnh viện lớn để làm cơ sở nhân rộng, hoàn thành trước ngày 31/10/2020.

Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổ chức triển khai thí điểm thanh toán trực tuyến học phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại một số địa phương và cơ sở đào tạo đại học để làm cơ sở nhân rộng. Nhiệm vụ này cũng được đề nghị hoàn thành trước ngày 31/10 tới.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trước 31/10/2020.

Bộ Tài chính cũng được đề nghị chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn danh mục mã loại hình thu phục vụ cho thu phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại bộ, ngành, địa phương thống nhất, hiệu quả.

Với Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS), Văn phòng Chính phủ đề nghị cơ quan này căn cứ công văn 6449 ngày 7/9/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khẩn trương phối hợp với Văn phòng, các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành kết nối, tích hợp với hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia. Việc này nhằm cho phép thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng nhiều hình thức thanh toán như thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán...

Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kết nối, tích hợp với hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia để cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công. 

Cổng dịch vụ công quốc gia được khai trương vào tháng 12/2019 tại địa chỉ dichvucong.gov.vn. Đây là đầu mối kết nối các Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương, tạo kênh tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước. Đến nay, 100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, tích hợp với Cổng để cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Theo thống kê, đến ngày 10/9/2020, Cổng dịch vụ công quốc gia đã có hơn 255.000 tài khoản đăng ký, hơn 64 triệu lượt truy cập và 1.080 thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng; có hơn 16,8 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý phục vụ tra cứu, theo dõi, giám sát, đánh giá và trên 353.000 hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng. Hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia được đưa vào vận hành từ tháng 3/2020. Sau gần 6 tháng triển khai, hệ thống này đã có hơn 16.000 thanh toán trực tuyến.

 Vân Anh

Tích hợp danh mục chi nhánh ngân hàng lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tích hợp danh mục chi nhánh ngân hàng lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Văn phòng Chính phủ vừa đề nghị Ngân hàng Nhà nước tích hợp, chia sẻ danh mục chi nhánh ngân hàng thương mại với Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 9/5/2020. Việc này phục vụ việc thanh toán phí, lệ phí dịch vụ hành chính công.