con gái đốt nhà mẹ

Cập nhập tin tức con gái đốt nhà mẹ

Con rể vụ 3 con gái đốt nhà mẹ: 'Vợ tôi ra đi như vậy là giải thoát cho cô ấy rồi'

'Nhìn vợ điều trị ở Viện bỏng Quốc gia trong đau đớn, tôi thương vô cùng. Vết thương như vậy, nếu có sống cũng đau khổ. Và mọi người đều hiểu, nếu có sống thì vợ tôi cũng khó thoát cảnh tù tội' - người chồng đã ly thân chia sẻ