Concrete Revolutio

Cập nhập tin tức Concrete Revolutio

Concrete Revolutio - Hoạt hình siêu nhiên giả tưởng đáng xem

Cốt truyện chính trong anime sẽ đưa khán giả tới một đất nước Nhật Bản giả tưởng diễn ra 20 năm sau "Chiến Tranh Thế Giới II", khi này phía chính phủ đã tiến hành phát triển và nghiên cứu thử nghiệm tạo ra những "superhuman" có sức mạnh siêu nhiên.