Công tác dân tộc đã từng bước được giải quyết bằng các chính sách dân tộc cụ thể

"Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam".

Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài

Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) của Đảng nêu rõ: "Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam". Đây là lần đầu tiên Đảng ta nêu cụm từ "cơ bản, cấp bách" trong quan điểm, đường lối về vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương quan tâm đến công tác dân tộc, ban hành nhiều chính sách dân tộc, giải quyết những vấn đề cơ bản, cấp bách về công tác dân tộc. Quốc hội và Chính phủ bố trí ngân sách đầu tư thực hiện các chính sách dân tộc ngày càng lớn. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn, đô thị vùng dân tộc có những đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện.

{keywords}
Theo thống kê của Ủy ban Dân tộc, hiện nay nước ta có 118 chính sách dân tộc đang còn hiệu lực.

Tuy nhiên đến nay, vùng dân tộc vẫn là vùng nghèo, khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống của đồng bào; chất lượng nguồn nhân lực thấp so với mặt bằng chung của cả nước, tỷ lệ mù chữ còn cao, chất lượng hiệu quả giáo dục, đào tạo ở vùng dân tộc thấp; văn hóa các dân tộc thiểu số tiếp tục bị mai một dần, tệ nạn xã hội gia tăng; chất lượng dân số, sức khỏe của đồng bào các dân tộc thiểu số còn thấp so với cả nước; môi trường vùng dân tộc tiếp tục bị suy thoái, vệ sinh, môi trường của đồng bào dân tộc chưa đảm bảo; vấn đề an ninh phi truyền thống, diễn biến hòa bình, bạo loạn, xung đột xã hội diễn biến phức tạp, khó lường, tác động đến phát triển bền vững vùng dân tộc và cả nước.

118 chính sách dân tộc đang còn hiệu lực

Năm ngoái, tại Hội thảo Nhận diện những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc; tác động, hiệu quả của chính sách dân tộc ở các tỉnh miền miền Trung, PGS.TS Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc báo cáo đề dẫn Hội thảo: "Để đề xuất chính sách giai đoạn 2021 - 2025 và chiến lược đến năm 2030, Chương trình CTDT/16-20 được giao nhiệm vụ nhận diện những vấn đề cơ bản cấp bách về dân tộc và chính sách dân tộc, đề xuất chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2025 và chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030.

Đến nay, Chương trình CTDT/16-20 đã xác định, tuyển chọn, tổ chức thực hiện 50 đề tài nghiên cứu khoa học. Mục tiêu chung của các đề tài là nghiên cứu, làm rõ các cơ sở lý luận, thực tiễn về chính sách dân tộc, đánh giá tác động, hiệu quả của các chính sách dân tộc hiện hành, nhận diện những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc và công tác dân tộc, kiến nghị chính sách dân tộc thời gian tới". 

Các đại biểu tham dự đã thảo luận các vấn đề về dân tộc và công tác dân tộc. Nhiều ý kiến đồng tình rằng chính sách dân tộc đã giải quyết được nhiều vấn đề cơ bản, cấp bách về công tác dân tộc nhưng hiệu quả chưa cao, kết quả chưa được như mong muốn.

Theo thống kê của Ủy ban Dân tộc, hiện nay nước ta có 118 chính sách dân tộc đang còn hiệu lực. Đó là 50 chính sách chung không nêu cụ thể đến dân tộc thiểu số, 13 chính sách chung có đề cập đến dân tộc thiểu số, 21 chính sách vùng có dân tộc thiểu số và 34 chính sách cho riêng vùng dân tộc thiểu số và đồng bào dân tộc thiểu số.

Các chính sách dân tộc Đảng và Nhà nước ta được thiết kế, hình thành, để nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản và cấp bách trong vùng dân tộc; hầu hết các vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc và công tác dân tộc đã nêu trong Nghị quyết trung ương 7 (Khóa IX) về công tác dân tộc đã từng bước được giải quyết bằng các chính sách dân tộc cụ thể.

Tại hội thảo Nhận diện những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc; tác động, hiệu quả của chính sách dân tộc ở các tỉnh miền miền Trung, các vị khách mời tham dự đã chỉ ra vấn đề nào là vấn đề cơ bản, vấn đề nào là vấn đề cấp bách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số nước ta hiện nay. Hiệu quả, tác động của hệ thống chính sách dân tộc thực hiện trong thời gian qua như thế nào.

Ngoài những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc và chính sách dân tộc đã được Chương trình CTDT/16-20 nghiên cứu, nhiều ý kiến cũng góp bàn về việc bổ sung thêm một số vấn đề mới cần phải được nghiên cứu trong thời gian tới như tệ nạn xã hội ở đồng bào dân tộc, vấn đề di dời dân cư... Đây cũng là những vấn đề cần phải giải quyết ngay trong kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và đưa vào trong chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Vân Anh 
Ảnh: Đàm An

tin nổi bật

Cuộc đại khẩn hoang dưới sự chỉ huy của Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ

Dưới sự tổ chức và chỉ huy của Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ, cuộc khẩn hoang quy mô lớn ở bãi Tiền Châu được tiến hành, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt trong lịch sử khai hoang ở Việt Nam.

Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

Năm 2021 đánh dấu nhiều kết quả nổi bật của Việt Nam khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đồng thời Việt Nam cũng chính thức kết thúc nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ vào ngày 31/12.

Xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại”

Xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc để năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại là chủ trương lớn, được tính toán cẩn trọng, có tính khả thi cao ở thời điểm công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu lớn.

Bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa: Việt Nam năng động và hiệu quả tại diễn đàn LHQ

Việt Nam đã đảm đương xuất sắc vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 với nhiều sáng kiến, đóng góp thiết thực cho các vấn đề toàn cầu.

Nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội từ tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0

Trong tình hình hiện nay, chúng ta cần phải có một chiến lược xây dựng quân đội phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước, tức là phải “từng bước hiện đại” với bước đi và cách làm vững chắc.

“Tổ quốc bên bờ sóng”, “Đất nước nhìn từ biển” góp phần lan tỏa ý thức chủ quyền lãnh thổ

Các cuộc thi ảnh về đề tài biển, đảo quê hương năm 2021 với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”, “Đất nước nhìn từ biển” đã góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm về độc lập, chủ quyền lãnh thổ quốc gia. 

Quảng Trạch: Xây dựng cuộc sống “Tốt đời, đẹp đạo” trong quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành

Tại Quảng Trạch, Quảng Bình, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống “Tốt đời, đẹp đạo” trong quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành.

Bài học lớn từ Quốc hội khóa 1

75 năm kể từ sau cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, khi người dân tự tay cầm lá phiếu bầu ra Quốc hội khóa I của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đến nay, hoạt động Quốc hội đang ngày càng công khai và dân chủ hơn.

Nắm vững chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo để làm tốt công tác tôn giáo

Cần nắm vững chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo, đổi mới nhận thức về tín ngưỡng, tôn giáo, có kiến thức nhất định và sự hiểu biết về lịch sử, giáo lý, giáo luật, lễ nghi, phong tục, tập quán của các tôn giáo.

Hơn 10 năm chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, bền vững

Sau gần 10 năm (2010 – 2019) triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông nghiệp, nông thôn Hải Phòng có bước phát triển vượt bậc.

Sau hơn 10 năm chung tay nỗ lực, công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực

Việt Nam đã chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều, với mục tiêu không chỉ bảo đảm thu nhập tối thiểu mà còn hỗ trợ để cải thiện mức độ tiếp cận đối với các dịch vụ xã hội cơ bản.

“Lời thề quyết tử”

Đỉnh cao của ý chí chống giặc ngoại xâm để giành độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc là “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do”

Thực hiện tuyên truyền hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến các chính sách dân tộc, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng và ban hành những chủ trương, chính sách nhằm mục đích đoàn kết tôn giáo và hòa hợp dân tộc.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Hơn 90 năm qua, từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi: Ưu tiên khu vực miền núi khó khăn, đồng bào DTTS

Chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc, thực hiện theo lộ trình, phù hợp với các Chiến lược, Chính sách đã ban hành... Ưu tiên tập trung khu vực miền núi khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.