cung cấp linh kiện

tin tức về cung cấp linh kiện mới nhất

Tự hào công xưởng Châu Á, chỉ quen vặn ốc víticon
Đầu tư03/07/20190

Tự hào công xưởng Châu Á, chỉ quen vặn ốc vít

Câu chuyện các hãng điện tử đặt hàng Trung Quốc, tháo dời nhập về, sử dụng công nghệ vặn ốc vít phù phép thành hàng Việt chất lượng cao ngoài việc trốn thuế và gian dối còn cho thấy sự yếu kém của ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước.