Kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2016 của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng có mức thưởng thấp nhất cho công nhân và người lao động là 1 triệu đồng đồng/người, cao nhất là 200 triệu đồng/người.

Chiều 4.1, Sở Lao động Thương binh và xã hội Đà Nẵng cho biết, tính đến nay có 381 doanh nghiệp có báo cáo về tiền lương năm 2015, thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Theo đó, doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 1 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và cao nhất là 200 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp Cổ phần, vốn góp của Nhà nước.

Trong đó, với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 5 triệu đồng/người, thấp nhất là 500 ngàn đồng/người. Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 28 triệu đồng/người và thấp nhất là 1 triệu đồng/người; bình quân là 5,6 triệu đồng/người.

Với doanh nghiệp cổ phần, vốn góp của Nhà nước, mức thưởng Tết dương lịch thấp nhất là 200.000 đồng/người và cao nhất là 10,5 triệu đồng/người. Thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 1,2 triệu đồng/người và cao nhất là 200 triệu đồng/người, bình quân là 9,6 triệu đồng/người.

Trong khi đó, đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, Công ty CP không có vốn nhà nước, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 9 triệu đồng/người, thấp nhất là 200.000 đồng/người. Mức thưởng tết Nguyên đán thấp nhất là 1 triệu đồng/người và cao nhất là 55 triệu đồng/người, bình quân là 4,2 triệu đồng/người.

Đối với doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 89,7 triệu đồng/người, thấp nhất là 200.000 đồng/ người. Mức thưởng tết Nguyên đán cao nhất là 157,5 triệu đồng/người, thấp nhất là 2,3 triệu đồng/người và bình quân là 4,3 triệu đồng người.

Nhìn chung, so với năm ngoái, mức thưởng Tết cao nhất của doanh nghiệp tại Đà Nẵng giảm đi rất nhiều. Năm 2015, mức thưởng Tết cao nhất là 300 triệu đồng. Tuy nhiên, mức thưởng thấp nhất ở Tết Nguyên đán 2016 lại tăng hơn so với năm 2015.

Theo Dân Việt