Đại chiến Hành tinh Khỉ

Cập nhập tin tức Đại chiến Hành tinh Khỉ

Virus đáng sợ như trong series phim Hành tinh Khỉ được xây dựng dựa trên khoa học thực tế như thế nào?

Sự thật khoa học thường bớt đáng sợ hơn những cảnh tượng trong phim giả tưởng, nhưng vẫn có % nào đó nó sẽ xảy ra ...