- Chiều nay, Đoàn Chủ tịch Đại hội 12 đã báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử bổ sung, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử bổ sung Ban chấp hành Trung ương khóa 12.

Đại hội đã thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử bổ sung Ban chấp hành Trung ương khóa 12.

{keywords}
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Phạm Hải

Danh sách gồm các nhân sự từ danh sách do Ban chấp hành Trung ương khóa 11 đề cử, nguồn thứ hai là do các đại biểu tại Đại hội ứng cử, đề cử bổ sung.

Danh sách bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa 12 sẽ do Đại hội quyết định, trong đó số dư trong danh sách bầu cử chính thức không được vượt quá 30% theo quy định.

Trước đó, chiều qua, các trường hợp được các đại biểu Đại hội đề cử bổ sung đã chủ động xin rút rất nhiều, trong đó có có các ủy viên Bộ Chính trị khóa 11.

Một số người đề cử không đủ tiêu chuẩn, chẳng hạn như quá tuổi, thì không nằm trong diện đó, hoặc, một số người ta đề cử thì người đề cử lại rút, phải rút đi đề cử.

Còn hơn 90 nhân sự được đề cử bổ sung vào danh sách bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa 12, trong số này có 62 nhân sự được đề cử vào danh sách bầu ủy viên Trung ương chính thức.

Từ danh sách bỏ phiếu với con số chính thức và dự khuyết đó, Đại hội bỏ phiếu để xem có đồng ý cho các ứng viên này rút hay không.

Một nguồn tin trao đổi bên lề tại Đại hội cho hay, danh sách ứng cử, đề cử bổ sung bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa 12 xin rút có 23 ứng viên chính thức, 6 ứng viên dự khuyết. Trong này có nhóm các ủy viên Bộ Chính trị khóa 11.

Như vậy, danh sách đề cử, bổ sung không còn đủ 92 người như chiều qua.

Từ danh sách xin rút trên, Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín để xem có đồng ý cho các ứng viên này rút hay không.

Công việc tiến hành bỏ phiếu đã diễn ra và chờ tổng hợp kiểm phiếu. 

Thủy Chung - Xuân Linh