đam mê công việc

Cập nhập tin tức đam mê công việc

Càng làm vì đam mê, càng dễ kiệt sức

Nghiên cứu cho thấy, những người có đam mê mãnh liệt với công việc, coi nó là trọng tâm duy nhất của cuộc sống, càng dễ rơi vào kiệt sức.