Nhóm thanh niên Brazil đã chơi khăm người bạn khi dụ anh này tham gia trò chơi thả gỗ.

XEM THÊM:


H.N (tổng hợp)