dấu hiệu hoại tử chỏm xương đùi

Cập nhập tin tức dấu hiệu hoại tử chỏm xương đùi

Hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi hay gặp ở tuổi 30-50, gần đầy ngày càng nhiều ca mắc và có xu hướng trẻ hóa, dẫn đến hỏng khớp háng ở các mức độ khác nhau.