đầu tư công nghệ

Cập nhập tin tức đầu tư công nghệ

Đầu tư công nghệ: Tăng năng suất, giảm nhân công

DN chưa kịp phục hồi hoạt động vì dịch bệnh thì giá nhân công lại tăng và việc tuyển dụng ngày càng bị cạnh tranh gay gắt. Trong hoàn cảnh này, DN nào tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, sẽ vượt qua khó khăn.