đề cử nhân sự Bộ Chính trị

tin tức về đề cử nhân sự Bộ Chính trị mới nhất

Nêu chính kiến với ý kiến đi ngược quan điểm của Đảngicon
Thời sự14/12/20150

Nêu chính kiến với ý kiến đi ngược quan điểm của Đảng

Tổng bí thư nhấn mạnh cần bày tỏ chính kiến đối với những ý kiến sai trái, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng trong góp ý cho các văn kiện Đại hội 12.