- UB Quốc phòng - An ninh QH nhận định luật Sĩ quan quân đội hiện hành quy định chưa phù hợp về thẩm quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng trong việc phong, thăng quân hàm cấp tướng.

Cụ thể, theo luật hiện hành, Chủ tịch nước có quyền bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; phong, thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân.

{keywords}

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh trao quyết định thăng quân hàm cấp tướng

Thủ tướng có quyền bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục, Chính uỷ Tổng cục; Tư lệnh Quân khu, Chính uỷ Quân khu; Tư lệnh Quân chủng, Chính ủy Quân chủng; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng và các chức vụ tương đương; phong, thăng quân hàm Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân, Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân.

Cơ quan thẩm tra dự thảo luật Sĩ quan QĐND Việt Nam sửa đổi, bổ sung hôm nay (9/9) đề nghị nghiên cứu đề xuất về thẩm quyền này cho phù hợp với Hiến pháp đang được sửa đổi, bổ sung, dự kiến thông qua tại kỳ họp QH tới.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, trao đổi trước UB Thường vụ QH rằng "dứt khoát chỉ có Chủ tịch nước có thẩm quyền phong, thăng quân hàm cấp tướng".

Dự thảo luật cũng đề nghị “Sĩ quan được xét thăng quân hàm cao hơn một bậc, do cấp có thẩm quyền quyết định”, để phù hợp với đặc thù nhiệm vụ quân sự, giữ gìn, sử dụng những sĩ quan xuất sắc, có trình độ cao, chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực, đồng thời thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao vào đội ngũ sĩ quan.

Dự thảo luật Sĩ quan QĐND Việt Nam sửa đổi, bổ sung sẽ được QH cho ý kiến tại kỳ họp tới để thông qua vào kỳ họp tiếp theo.

Theo chương trình, chiều nay, UB Thường vụ QH cho ý kiến về dự thảo luật Công an nhân dân sửa đổi.

Chung Hoàng