Từ năm 2022, Hà Giang lựa chọn ngày 28/8 hàng năm là Ngày chuyển đổi số của tỉnh. Tỉnh đang từng bước hoàn thiện hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, hình thành siêu xa lộ thông tin với tỷ lệ phủ sóng di động đạt 98,5%. Hoàn thành và duy trì mạng Truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh, nâng cấp băng thông với quy mô triển khai 236 điểm, trong đó có 43 điểm là các sở, ban, ngành, huyện uỷ, thành uỷ, UBND các huyện, thành phố; 193 điểm xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Hệ thống hội nghị giao ban trực tuyến tỉnh Hà Giang được triển khai với quy mô 241 điểm cầu từ cấp tỉnh kết nối đến các xã. 100% các cơ quan hành chính có thể tham gia các cuộc họp trực tuyến quy mô 4 cấp Trung ương, tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo chuyển đổi số - Nền tảng phát triển kinh tế, xã hội tại điểm cầu tỉnh Hà Giang

Theo thống kê mới nhất, 100% cơ quan hành chính của tỉnh có trang/cổng thông tin điện tử; 100% xã có cáp quang đến trung tâm nối mạng internet băng thông đến 98%, riêng khu trung tâm xã, thị trấn, thị tứ đạt 100%. Tỉnh đã đầu tư và duy trì hiệu quả Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh cho phép kết nối, liên kết tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Phát triển các Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu, dữ liệu mở chuyên ngành như: CSDL về giá; Quản lý lao động - Việc làm; đất đai... đồng thời xây dựng Cổng dữ liệu dùng chung của tỉnh nhằm kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu, dữ liệu mở chuyên ngành của các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh được tập trung hoàn thiện với 1.864 dịch vụ công trực tuyến. Trong đó có 175 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (chiếm tỷ lệ 9.4 %); 1.501 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (chiếm tỷ lệ 80,53%, đạt 100% dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp mức độ 4). Việc ứng dụng chữ ký số trong gửi và nhận văn bản điện tử đã có sự chuyển biến rõ rệt, 18 trong số 20 cơ quan cấp tỉnh sử dụng chữ ký số cá nhân đạt hơn 80%...

Về Kinh tế số, địa phương đã xây dựng trang thông tin chương trình chuyển đổi số doanh nghiệp tỉnh Hà Giang tại địa chỉ https://chuyendoiso.hagiang.gov.vn; triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2022. Cùng với đó, huy động sự phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp nền tảng số nhằm triển khai đưa sản phẩm nông sản, hộ sản xuất nông nghiệp trên địa tỉnh Hà Giang lên sàn thương mại điện tử (sendo, shop VnExpress, postmark, voso), tập trung vào các sản phẩm có sản lượng lớn, nông sản chủ lực như cam, chè shan tuyết, mật ong bạc hà… Tổ chức nhiều cuộc Hội thảo, Hội nghị trực tuyến hướng dẫn đưa sản phẩm nông nghiệp, đặc trưng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất lên sàn thương mại điện tử; triển khai vận hành gian hàng triển lãm thực tế ảo 3D tại Website “Triển lãm chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam” và đăng tải tin bài để truyền thông, quảng cáo sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh Hà Giang trên nền tảng số.

  Đình Thành, Như Sỹ, Kiều Oanh