dịch vụ cầm đồ item trong game

Cập nhập tin tức dịch vụ cầm đồ item trong game

Xuất hiện dịch vụ cầm đồ item trong game online

Một trader thậm chí còn đưa ra một dịch vụ mới toanh: Cầm đồ item trong game CS:GO, DOTA 2 tại Việt Nam.