dịch vụ VAS

Cập nhập tin tức dịch vụ VAS

Dịch vụ VAS phải có xác thực 2 lớp để bảo vệ khách hàng

Bộ TT&TT yêu cầu tất cả các mạng di động phải rà soát quy trình đăng ký và sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng để bảo vệ khách hàng của mình.

Dịch vụ VAS ngầm thu tiền người dùng di động như thế nào?

Nhiều thuê bao di động khi kiểm tra mới tá hỏa vì nhiều dịch vụ VAS trừ tiền hàng tháng dù chưa từng sử dụng hay nhắn tin đăng ký. Vậy các dịch vụ VAS này đã ngầm thu tiền người dùng di động bằng cách nào?