điện ảnh

Cập nhập tin tức điện ảnh

“Diệp Vấn” 3 bị phạt vì gian lận doanh thu phòng vé

Cơ quan chức năng Trung Quốc đã đình chỉ hoạt động nhà sản xuất bộ phim "Diệp Vấn" 3.