Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2022

Cập nhập tin tức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2022

Ba ‘cơn gió ngược’ và nhiều bài toán tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2023

Những dấu hiệu bất ổn của thị trường bất động sản, của thị trường vốn, khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng, khả năng chống chịu của nền kinh tế,... và nhiều vấn đề khác đặt ra nhiệm vụ rất lớn và khó khăn cho năm 2023.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2022: Điểm nóng bất động sản, chuỗi cung ứng đứt gãy

Lao động, thị trường vốn và thị trường bất động sản, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Đây là các vấn đề sẽ được bàn thảo nhiều tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2022.