Điều trị u hắc bào ác tính

Cập nhập tin tức Điều trị u hắc bào ác tính

Các thể khác nhau của ung thư tế bào hắc tố

Ung thư tế bào hắc tố (Malignant melanoma - MM) chiếm khoảng 5% các ung thư da và khoảng 1% các loại ung thư.