Đỗ Đức Nam

Cập nhập tin tức Đỗ Đức Nam

Sau ông Đỗ Đức Nam - Tổng Giám đốc TVB, ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT bị khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán.