Đỗ Đức Nam

Cập nhập tin tức Đỗ Đức Nam

Thao túng chứng khoán, Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt bị khởi tố

Sau ông Đỗ Đức Nam - Tổng Giám đốc TVB, ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT bị khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán.