Đổi mới sau khủng hoảng - Cơ hội bứt phá cho doanh

Cập nhập tin tức Đổi mới sau khủng hoảng - Cơ hội bứt phá cho doanh

Hội thảo “Đổi mới sau khủng hoảng - Cơ hội bứt phá cho doanh nghiệp SME”, tham gia sớm để nhận tư vấn từ các chuyên gia

Ngày 15/10 tới đây, tại Hà Nội và TP.HCM sẽ đồng thời diễn ra hội thảo trực tuyến “Đổi mới sau khủng hoảng - Cơ hội bứt phá cho doanh nghiệp SME”.