đội ngũ kỹ sư trẻ

Cập nhập tin tức đội ngũ kỹ sư trẻ

Có gì trong những "cái nôi" nghiên cứu và phát triển tầm cỡ khu vực của Panasonic tại Việt Nam

Nghiên cứu và phát triển (R&D) là bệ phóng cho sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là với các doanh nghiệp sản xuất.