đơn vị sự nghiệp công lập

Cập nhập tin tức đơn vị sự nghiệp công lập

Sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GD-ĐT

Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GD-ĐT nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, tránh tình trạng dàn trải, trùng lặp.

Trung ương thảo luận đề án đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập

Ban chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.