Đông Bắc Á

tin tức về Đông Bắc Á mới nhất

Cải cách thể chế - lựa chọn cho Việt Namicon
Tiêu điểm27/09/20190

Cải cách thể chế - lựa chọn cho Việt Nam

 - Sự lựa chọn đúng đắn hơn cho đất nước ta có vẻ vẫn là mô hình nhà nước kiến tạo phát triển (theo mô hình các quốc gia Đông Bắc Á) chứ không hẳn là mô hình nhà nước điều chỉnh (theo kiểu Anh-Mỹ).