Douyin

Cập nhập tin tức Douyin

Douyin, phiên bản TikTok nội địa của gã khổng lồ ByteDance, sẽ bắt đầu thu phí dịch vụ phần mềm đối với những người bán hàng, gồm nhà hàng và khách sạn sử dụng nền tảng này để quảng bá hoạt động kinh doanh.