Dự án bột giấy phương nam

Cập nhập tin tức Dự án bột giấy phương nam

Nhà máy ngàn tỷ đắp chiếu: 4 lần rao bán không ai mua

Nhà máy giấy và bột giấy Phương Nam nằm đắp chiếu nhiều năm, nhưng vẫn định giá tới 1.600 tỷ. Đưa ra bán đự án không một nhà đầu tư nào để mắt.

Dự án 3.400 tỷ 14 năm không xong: Vô phương cứu chữa

Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ sẽ được bán đấu giá.