Dự án cấp nước

Cập nhập tin tức Dự án cấp nước

'Ống gang Trung Quốc không ảnh hưởng tới chất lượng nước'

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM trước băn khoăn về chất lượng ống gang Trung Quốc ảnh hưởng đến chất lượng nước trên thành phố.