dự án chỉnh trang đô thị

Cập nhập tin tức dự án chỉnh trang đô thị

TP.HCM điều chỉnh 7 dự án tái định cư phục vụ Khu Công nghệ cao

7 dự án tái định cư được điều chỉnh mục tiêu từ phục vụ Khu Công nghệ cao thành phục vụ tái định cư dự án Khu Công nghệ cao và các dự án chỉnh trang đô thị, công ích sử dụng vốn ngân sách. 

TP.HCM kêu gọi Nhật Bản đầu tư vào loạt dự án tỷ USD

Hàng loạt dự án trong chương trình chỉnh trang tại TP.HCM, quy mô trên 30.000 tỷ đang trong tình trạng thiếu vốn trầm trọng cần kêu gọi đầu tư