đường dân nóng

Cập nhập tin tức đường dân nóng

Người dân gọi điện mời Bí thư Thăng…dự đám giỗ

Trong số hơn 13.000 tin phản ánh qua đường dây nóng, ngoài những bức xúc hoặc góp ý, người dân TP.HCM còn thể hiện sự quan tâm chi tiết tới người đứng đầu Thành uỷ.

Chủ tịch Hà Nội giục phát huy đường dây nóng

Hotline và email tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của Hà Nội là 04.39346034 và kiemsoatthutuchanhchinh@hanoi.gov.vn.