E-NAPA

Cập nhập tin tức E-NAPA

Học viện Hành chính Quốc gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên từ xa

Học viện Hành chính Quốc gia đang triển khai các chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương theo hình thức từ xa trên phạm vi toàn quốc.