Entry Event Distribution

Cập nhập tin tức Entry Event Distribution

5 thông số phân tích game hữu ích cho mục đích tăng lợi nhuận

Những công cụ marketing như website hay mạng xã hội giờ đây dễ tiếp cận và ít tốn kém hơn bao giờ hết, thậm chí là hoàn toàn miễn phí. Những đầu tư vào khoản marketing của bạn phải thật thông minh và phù hợp với công ty, game và mục tiêu của bạn. Hầu hết mọi thông số trong game của bạn có thể được sử dụng để gây ảnh hưởng tới nỗ lực marketing, tận dụng tối đa chúng để thu hút những người chơi chất lượng và tăng đáng kể tiềm năng lợi nhuận của bạn.