ENV

Cập nhập tin tức ENV

Tê tê sắp tuyệt chủng như tê giác ở Việt Nam

Tê tê đang là loài động vật có vú bị săn bắt, buôn lậu nhiều nhất trên thế giới. Loài động vật này có thể sẽ theo dấu chân tuyệt chủng của tê giác ở Việt Nam.