EPS

Cập nhập tin tức EPS

10 tỉnh, thành phố bị dừng tuyển lao động đi Hàn Quốc

Đó là nội dung thông báo mới nhất của Bộ LĐTBXH liên quan tới chương trình sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc, giúp các lao động này được hưởng chế độ như những lao động tại bản địa (Chương trình EPS năm 2016).