Fobes

Cập nhập tin tức Fobes

Binance trở thành một trong hai cổ đông lớn nhất của Forbes

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã rót 200 triệu USD đầu tư chiến lược vào Forbes, trở thành một trong hai cổ đông lớn nhất sở hữu tạp chí lâu đời này.