gà ăn chất vàng ô

Cập nhập tin tức gà ăn chất vàng ô

Chết vì ham của lạ, ngon mắt

Chỉ vì thích những thứ của lạ, ngon mắt mà nhiều người đã rước họa vào thân.

Gà ăn chất 'vàng ô' gây ung thư: Quá dễ để phân biệt

Tổ chức Ung thư thế giới (IARC) xếp hóa chất vàng ô vào nhóm thứ 3 trong số những chất gây ung thư hàng đầu nhưng ở Việt Nam.