gallery

Cập nhập tin tức gallery

Họa sỹ muốn mở gallery có cần xin phép?

Tôi là họa sỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội làm việc. Nay tôi muốn thuê nhà ở khu phố cổ để mở triển lãm tranh thì cần những thủ tục gì?

Tranh Việt hết thời bị ép giá

Thay vì mang tranh ra các gallery để kí gửi, giờ đây đã có trung tâm đấu giá các tác phẩm nghệ thuật để đưa các sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ về đúng giá trị thật của nó.