game bom tấn Mass Effect 2

Cập nhập tin tức game bom tấn Mass Effect 2

Ứng cử viên tổng thống Mỹ đăng clip nhái game bom tấn

Thật sự không biết nên nói gì với đoạn clip nhại lại game bom tấn vô tiền khoáng hậu này