game thủ có facebook dài nhất

Cập nhập tin tức game thủ có facebook dài nhất

Account facebook dài nhất thế giới càng bị report lại càng dài hơn

Trước những nỗ lực report các account facebook có tên dài lê thê nhiều ngày qua, có vẻ như Facebook vẫn chưa sửa được những lỗ hổng trong hệ thống của mình.