game thủ CS:GO lừa đảo

Cập nhập tin tức game thủ CS:GO lừa đảo

Game thủ CS:GO đi lừa đảo bị nạn nhân phát giác

Sau khi chuyển tiền thành công thì kẻ bán lập tức... biến mất, chặn Facebook mà không hề chuyển lại vật phẩm.