game thủ đầu tiên sở hữu khung viền vàng Overwatch

Cập nhập tin tức game thủ đầu tiên sở hữu khung viền vàng Overwatch

Bái phục trước game thủ đầu tiên sở hữu viền vàng trong Overwatch

Kể từ khi trở thành người đầu tiên trên thế giới đạt level Overwatch 1000, TaZzeRK chỉ tốn 12 ngày để cán mốc kỷ lục tiếp theo: sở hữu khung viền vàng.